کسب و کارهای بین المللی

مشاوره حقوقی محلی:
هر زمان که شما به بازار جدیدی وارد می‌شوید با فرهنگ‌های متفاوتی برخورد می‌کنید و فراتر از این‌ها یک سیستم حقوقی محلی کاملاً متفاوت است که می‌تواند چالشی ر ادر کسب و کار ایجاد نماید به ویژه در زمانی که شما زبان آن منطقه را ندانسته و یا به آن مسلط نباشید.
متخصصان و مشاوران حقوقی کاملاً خبره در لیبرنو به شما در راه‌اندازی یک واحد جدید در ایران بدون نیاز به یادگیری کلیه‌ی جزئیات قوانین محلی کمک می‌کند.

پشتیبانی از مسافران تجاری:
با توجه به اینکه کسب و کار بین‌المللی نیاز به انعطاف‌پذیری برای یافتن مشتریان جدید و حفظ روابط موجود با تک تک آن‌ها دارد، بسته‌های کاری سیار لیبرنو برای فراهم ساختن کلیه‌ی پشتیبانی‌های فضای کاری شما که ممکن است هر لحظه به آن نیاز پیدا کنید طراحی شده‌اند:

  1. دفاتر روزمره
  2. (کنج کسب و کار) Business lounge
  3. عضویت کسب و کار جهانی[۱]

پاسخ­گوی تلفنی و رسیدگی پستی: ایجاد شعبه خارج از کشور را آسان می‌­سازد.

[۱] . Business World