دنیای تجاری پلاتینی

خدمات ارائه شده برای کارت عضویت پلاتینیوم
• این عضویت کلیه مزایای عضویت کارت طلایی را نیز شامل می‌شود.
• 5 تا 10 روز در ماه استفاده از دفاتر روزانه و عدم محدودیت در استفاده از دفاتر مشترک در هر یک از ساختمان‌های لیبرنو.
• هزینه عضویت 250 هزار تومان در ماه می‌باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.