دنیای تجاری پلاتین پلاس

خدمات ارائه شده برای کارت عضویت پلاتینیوم ویژه (پلاس)
• این عضویت کلیه مزایای عضویت پلاتینیوم را نیز شامل می‌شود.
• 5 تا 10 روز در ماه استفاده از دفتر خصوصی در هر یک از ساختمان‌های لیبرنو.
• هزینه عضویت 400 هزار تومان در ماه می‌باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.