میزهای اداری مشترک

این شرایط برای کسب و کارهایی که کارکنانی مثل تیم فروش سیار، مدیران حسابداری و کارکنان پروژه دارند که بیشتر زمان خود را خارج از دفتر سپری می‌کنند و نیازی به میز تمام‌وقت ندارند، مناسب می‌باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.