خدمات مدیریت ایمیل

تماس‌هایی که به تلفن شما ارسال می‌شود و پیام‌هایی که دریافت می‌نمایید منطبق با ساختار شما می‌باشد. به پاسخ‌گوی تلفنی خود نشانی کاری خارجی خود را بیفزایید تا بتوانید در گوشه و کنار حضور داشته باشید و این که شما در کجا پایگاه دارید اهمیتی ندارد. برای این دو مورد یعنی خدمت و فضا برای کار در سراسر دنیا می‌توانید از بسته دفتر مجازی استفاده کنید.
تصویر بزرگ کسب و کار بدون پرداخت هزینه های زیاد:
کاربرد دفاتر مجازی لیبرنو برای پروژه های عظیم، دسترسی به یک دفتر خصوصی و پشتیبانی و پایین نگه داشتن مخارج کلی می‌باشد. بنابراین ارزش بالای جایگزین شدن با یک دفتر تمام وقت را دارد.
این خدمات بسیار مناسب راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک و خانگی و یا کسانی است که به دنبال نفوذ در بازارهای جدید بدون تحمل ریسک فراوان هستند.

هیچ محصولی یافت نشد.