شرایط و مقررات عمومی استفاده از خدمات لیبرنو

لیبرنو به خدمتی که به مشتریانش پیشنهاد می‌کند و شرایط و قوانینی که برای استفاده از مراکز کسب و کار خود وضع کرده متعهد است. این شرایط به نفع تمامی مشتریان لیبرنو تنظیم شده است. طراحی این شرایط و قوانین برای اطمینان از برخورداری و منتفع شدن از امکانات و خدمات ارائه شده و کنترل رابطه آن‌ها و لیبرنو می‌باشد.
همچنین لیبرنو موافقت خود را جهت ارائه سرویس در ساعات استاندارد و معمول کاری جهت اتاق مذاکره، اتاق کنفرانس، دفاتر کار روزانه، امکانات ویدئو کنفرانس و دسترسی به مناطق مشاع اداری نظیر دستشویی، قسمت پذیرایی، مراکز کپی و … بیان می‌دارد.

قانون اجرایی

این موافقت نامه بر طبق قوانینی که مرکز و ساختمان اداری لیبرنو در آن قرار دارد تفسیر و اجرا می‌گردد و هر دو مشتریان و لیبرنو، صلاحیت دادگاه و منطقه موردنظر را تائید می‌کنند و می‌پذیرند.

محدودیت استفاده از خدمات

لیبرنو این حق را برای خود قائل می‌باشد که در شرایط ویژه نظیر آشفتگی سیاسی، اعتصاب و سایر شرایطی را که خارج از کنترل خود بداند، سرویس‌دهی به مشتریان را به حالت تعلیق درآورد.

محدودیت نام انتخابی برای کسب و کار

مشتریان حق استفاده از نام لیبرنو را برای هیچ‌کدام از روابط تجاری خود با مشتریانشان ندارند.

پذیرش و موافقت با قوانین عمومی

پذیرفتن قوانین: مشتریان حق استفاده غیرقانونی و انجام اعمال غیرقانونی در مورد کسب و کارشان را در مراکز اداری و تجاری لیبرنو ندارند. مشتریان حق مداخله در امور اداره مراکز و یا امور کاری که مربوط به لیبرنو و یا سایرین می-باشد و هم‌چنین اموری که باعث مزاحمت و یا دلخوری دیگران گردد را ندارند. حق مداخله و یا انجام اموری که باعث ایجاد ضرر و یا خسارت به لیبرنو (شامل شهرت لیبرنو نیز می‌گردد) و یا هر فردی از شرکت دیگری در آن مرکز گردد را ندارند.
پذیرفتن قوانین کلی: مشتریان می‌بایست شرایط و قوانینی که توسط لیبرنو برای آن‌ها که به دلایلی نظیر سلامتی، امنیت، آتش‌سوزی و …. وضع می‌گردند را بپذیرند. این قوانین برای حمایت مشتریان جهت استفاده از این ساختمان‌ها به عنوان محیط مناسبی برای کسب و کار وضع گردیده است. این قوانین از مرکزی به مرکز دیگر متفاوت می‌باشد. این قوانین به صورت محلی نیز می‌تواند درخواست گردد.
استخدام کارمندان: در حالی که این موافقت‌نامه برای مدت ۶ ماه از انقضای آن قابل اجرا می‌باشد، نه لیبرنو و نه سایر شرکت‌ها نمی‌توانند آگاهانه پیشنهاد کاری به یکی از کارمندانی که در این مرکز مشغول کار هستند ارائه دهند. این تعهد برای هرکدام از کارمندان مشغول در این مرکز نیز می‌باشد و تا ۳ ماه بعد از تمام شدن قراردادشان با شرکت مذکور لازم الاجرا می‌باشد و شرکتی که این قانون را نقض کند،‌ باید مبلغی معادل یک سال حقوق فرد استخدامی به شرکت اصلی وی پرداخت نماید. البته قانون مذکور شامل حالتی که شخص درخواست کننده کار مستقیماً برای کار به واسطه تبلیغاتی که شرکت خواهان نیروی کار انجام داده است به وی مراجعه کند، نمی‌شود.

مسئولیت (دین) های تحت پوشش توسط لیبرنو

لیبرنو مسئول هیچ ضرری که در نتیجه ناتوانی این شرکت در فراهم کردن سرویس برای مشتریان باشد، نیست؛ مگر اینکه لیبرنو آن را عمداً انجام دهد و یا در اثر غفلت و مصامحه کاری این شرکت انجام گرفته باشد. لیبرنو هم‌چنین مسئول هیچ چیزی که در اثر ناتوانی این شرکت باشد نیست مگر این‌که مشتری آن را به لیبرنو اطلاع داده باشد و به آن وقت منطقی برای برطرف کردن آن نقص را نیز داده باشد.

شرایط مالی قراردادها

شرایط پرداختی

مبلغ قرارداد شامل کل هزینه‌ی خدمات درخواستی و سرویس‌های اضافی که هنگام رزرو درخواست می‌گردد، ‌می-باشد. برای پرداخت این هزینه‌ها مشخصاً اقدام باید از طریق سیستم بانکی بوده و امکان دریافت وجه نقد هنگام مراجعه حضوری وجود ندارد.

شرایط کنسلی

جدول زیر درصد و نسبتی از مبلغ پرداختی که برای لغو سفارش کسر می‌گردد را نشان می‌دهد.

اتاق جلسات

ظرفیت تقاضاشده ۰-۲ روز کاری ۳-۵ روز کاری ۶ -۱۰ روز کاری
۰-۱۰ نفر ۱۰۰% ۵۰% ۰%
۱۱-۲۰ نفر ۱۰۰% ۱۰۰% ۵۰%
۲۱ به بالا ۱۰۰% ۱۰۰% ۱۰۰%

ویدئو کنفرانس

زمان اطلاع‌رسانی درصد کسر مبلغ
اطلاع دادن در کمتر از ۲۴ ساعت ۱۰۰%
اطلاع دادن در ۲۴-۴۸ ساعت ۵۰%
اطلاع دادن در +۴۹ ساعت ۰%

موافقت کردن با قوانین کلی شرکت

مشتریان باید تمامی شرایط وضع شده توسط لیبرنو را در مرکز مشخص قبول کنند. این قوانین از مرکزی به مرکز دیگر و از شهری به شهر دیگر متفاوت است.

مدت زمان هر قرارداد اختصاصی

قرارداد اختصاصی در انتهای مدت قرارداد که در داخل آن ذکر شده است لغو می‌گردد و قابل تمدید می‌باشد ولی نه برای کمتر از ۳ ماه (با همان شرایط قبلی). قیمت‌ها برای تمدید بر مبنای قیمت روز می‌باشد. هم لیبرنو و هم مشتریان می‌توانند قرارداد را در روزی که در آن ذکر شده است خاتمه دهند و یا در پایان مدت، قرارداد را تمدید نموده و یا به روز نمایند (با اطلاع حداقل ۳ ماه قبل از اتمام قرارداد). اگر مدت قرارداد ۳ ماه بود، ۲ ماه قبل باید یکدیگر را مطلع کنند و اگر مدت قرارداد ۲ ماه و یا کمتر بود، یک هفته قبل طرفین را از تمدید یا عدم تمدید قرارداد مطلع کنند.

پایان فوری قرارداد

در زمانی که از لحاظ قانونی ادامه قرارداد ممکن نباشد،‌ گروه لیبرنو می‌تواند فوراً به این قرارداد با دادن اطلاعیه و بدون انجام دادن هیچ فرآیندی خاتمه دهد، اگر:
۱) مشتری دچار ورشکستگی شود و نتواند هزینه‌های مربوط به خدمات و خدمت‌ها را پرداخت کند.
۲) مشتری یکی از قوانینی که ملزم به انجام آن می‌باشد را نقض کند.
۳) رفتارش و یا رفت و آمد و بازدید کنندگانش در مرکز و دفتر کار همانند استفاده از یک دفتر کار استاندارد و نرمال نباشد.
این پایان دادن به قرارداد از طرف لیبرنو به منزله‌ی صرف نظر کردن از هزینه خدمات اضافی که توسط مشتری دریافت شده‌ و پرداخت شده است،‌ نمی‌باشد.

اگر آن مرکز دیگر موجود نباشد

در زمانی که لیبرنو دیگر قادر به ارائه خدمت در مرکز خاصی نباشد، آن قرارداد خود به خود لغو شده است و مشتری باید صرفا پول اجاره ماهیانه را به همراه خدمت اضافی که دریافت کرده است را تا تاریخ موردنظر پرداخت کند. لیبرنو تلاش خود را برای پیدا کردن محل جایگزین مناسبی برای آنها انجام می‌دهد.

اطلاع رسانی‌ها

تمام اطلاع رسانی‌ها باید به آدرس اصلی که در صفحه قرارداد اختصاصی نوشته شده است،‌ انجام گیرد،‌ این وظیفه مشتری‌ها می‌باشد که تغییرات در آدرس خود را اطلاع دهند.

محرمانه بودن

شرایط قرارداد باید محرمانه باشد. نه لیبرنو و نه مشتریان نمی‌توانند اطلاعات آن را فاش کنند،‌ مگر آنکه این فاش کردن اطلاعات از طریق مراجع قضایی مورد نیاز باشد و آن‌ها آن را بخواهند. این محرمانه بودن بعد از اتمام قرارداد نیز باید انجام گیرد.

قوانین اجرایی

این قرارداد طبق قوانین محلی که مرکز اداری موردنظر در آن‌جا قرار گرفته است، مورد بررسی و تفسیر قرار می‌گیرد و در صورت بروز مشکل،‌ حکم دادگاه محلی برای این امر لازم الاجرا می‌باشد. اگر هر یک از شرایط و مقررات مکتوب در این قرارداد توسط قانون از درجه اعتبار ساقط گردید و غیرقابل اجرا شد،‌ بقیه شرایط به حال خود می‌باشد و لازم الاجرا است.

ارائه خدمات مشابه

مشتریان اجازه ارائه خدماتی که توسط لیبرنو ارائه می‌شود مانند (ارائه خدمات، virtual office، service office) را ندارند.

اسم و آدرس مشتریان

مشتریان باید کار خود را با اسم و نام تجاری که به لیبرنو قبلاً اطلاع داده‌اند انجام دهند.

استفاده از آدرس مرکز

مشتری می‌تواند از آدرس مشخص شده به عنوان آدرس کاری خود استفاده نماید. مشتری حق استفاده از آدرس لیبرنو جهت آدرس ثبت شده خود ندارد، مگر این‌که اجازه لیبرنو یا اجازه مراجع قانونی را داشته باشد. هرنوع اجازه دیگر، ‌بدون اجازه‌نامه کتبی لیبرنو غیرمعتبر می‌باشد.

هزینه‌های مالیاتی

مشتریان موافقت خود را با پرداخت فوری مالیات بر فروش، حق استفاده، حق مجوز و تمام مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم که ملزم به پرداخت آن می‌باشند (مدارک پرداخت، بنا به درخواست لیبرنو باید به این شرکت ارائه شود) لیبرنو هر گونه هزینه برای فراهم کردن امکانات، مالیات بر اجاره،‌ مالیات بر اشخاصی که به شما خدمت می‌دهند، باطل کردن تمبر و سایر هزینه‌ها را به ادارات مربوطه اعلام می‌دارند.

پرداخت پول ودیعه (پیش پرداخت)

مشتریان ملزم به پرداخت ودیعه (پیش پرداخت) برای فراهم کردن خدمت به اندازه ۲ ماه اجاره ماهیانه به علاوه مالیات‌های مرتبط می‌باشند. این مبلغ نزد لیبرنو به عنوان تضمین برای افزایش کارایی ارائه خدمت به مشتریان دارای قرارداد نگه داشته می‌شود. این پول بعد از کسر تمام هزینه‌های مربوط به مشتری و تسویه حساب کامل مشتریان به آن‌ها برگشت داده می‌شود. لیبرنو ممکن است در آینده از مشتریان برای افزایش مبلغ ودیعه درخواست نماید.

هزینه‌های مالیاتی

مشتریان موافقت خود را با پرداخت فوری مالیات بر فروش، حق استفاده، حق مجوز و تمام مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم که ملزم به پرداخت آن می‌باشند (مدارک پرداخت، بنا به درخواست لیبرنو باید به این شرکت ارائه شود) لیبرنو هر گونه هزینه برای فراهم کردن امکانات، مالیات بر اجاره،‌ مالیات بر اشخاصی که به شما خدمت می‌دهند، باطل کردن تمبر و سایر هزینه‌ها را به ادارات مربوطه اعلام می‌دارند.

هزینه ثبت نام

از مشتریان یک بار برای همیشه هزینه ثبت نام دریافت می‌گردد، ان هزینه جزء قوانین شرکت می‌باشد و تا هر زمان که فعالیت‌های لیبرنو برقرار است، نیازی به پرداخت هزینه ثبت نام برای مشتری وجود ندارد.

صورت‌حساب‌های آنلاین

لیبرنو به‌طور مداوم در کاهش وارد نمودن ضرر و زیان به محیط زیست تلاش می‌نماید و برای مشتریان خود نیز چنین سیاستی را در پیش می‌گیرد. بنابراین لیبرنو تمام صورت‌حساب‌ها را به صورت الکترونیکی برای مشتریان ارسال می‌نماید و مشتریان نیز از طریق روش‌هایی اتوماتیک مانند کارت اعتباری و …. پرداخت‌ها را انجام می‌دهند.

دیرکرد در پرداخت

اگر مشتریان هزینه‌ها را پس از صدور صورت‌حساب در وقت معین پرداخت نکنند، هزینه دیرکرد دریافت خواهد شد. اگر مشتری در مورد بخشی از صورت‌حساب مشکلی داشته باشد، باید مابقی مبلغ که بر سر آن بحثی در کار نیست را پرداخت نماید.
لیبرنو هم‌چنین این حق را برای مشتریان خود محفوظ می‌دارد که از پذیرش خدمات خاصی که لیبرنو برای مشتریان فراهم می‌کند خودداری کند.

عدم وصول اسناد (چک)

مشتریان برای بازگشت هر چک برگشتی باید هزینه مازادی را پرداخت کنند.

افزایش قیمت قرارداد

لیبرنو هزینه خدمات را در تاریخ سررسید قرارداد بر مبنای درصد افزایش قیمت سال افزایش خواهد داد. این حالت فقط برای مشتریانی است که قراردادهایی با حداقل مدت ۱۲ ماه داشته باشند.

هزینه خدمات استاندارد

لازم است تا هزینه‌های ماهیانه خدماتی که مشتریان درخواست می‌کنند،‌ در ابتدای ماه به صورت پیش دریافت پرداخت گردد، ‌مگر اینکه خدمت‌ها در قرارداد به صورت کتبی یادداشت شده باشد که هزینه‌اش با یک مقدار ارزشی مشخص بعد از یک مدت زمان مشخص دریافت می‌گردد. این تاریخ و نحوه دریافت، از دفتری به دفتر دیگر متفاوت خواهد بود.

هزینه خدمات اختصاصی درخواست شده

هزینه خدمات مازادی که شما تمایل برای دریافت آن دارید (در ماهی که هزینه‌های معمول آن در ابتدا دریافت گردیده) به همراه مالیات مربوط به آن،‌ طبق هزینه‌های اعلام شده لیبرنو که از زمانی به زمان دیگر متفاوت است،‌ در ابتدای ماه بعدی که آن خدمت درخواست گردیده،‌ دریافت خواهد شد.

پیشنهادها و تخفیف‌ها

اگر مشتریان از این پیشنهادها و تخفیف‌ها استفاده کنند و شرایط و قوانین آن را نقض نمایند، ‌لیبرنو ممکن است که این تخفیف‌ها را بدون اعلام قبلی دیگر ادامه ندهد.

تعریف محصولات و خدمت ها

Mailbox: حق استفاده مشتریان برای دریافت پست الکترونیکی از مرکز مشخص شده لیبرنو در قرارداد، مشتریان حق استفاده از آدرس تعیین شده جهت مکاتبات اداری و تجاری خود را دارند.
جوابگویی تلفن: حق استفاده مشتریان برای استفاده از شماره تلفن‌های محلی از مراکز تعیین شده لیبرنو، جوابگویی تلفن با اسم شرکت شما در حین ساعات اداری و بعد از ساعات اداری و تعطیلات آخر هفته، استفاده از voice mail.
دفتر کاری مجازی و دفتر کار ویژه: شامل تمامی خدمات بالا به اضافی حق دریافت فکس در مرکز مشخص شده می‌باشد.